П`ятниця, 20.04.2018, 15:31
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

Організація охорони праці в підприємстві
Організація охорони праці в підприємстві

1. Актуальність

Існує масу різноманітних підприємств у нашій стране,самую більшої популярності мають машинобудівні та чорної металургії.

2. Мета

Показати основні тези охорони праці, як вони виконуються, і існуванні нагляду над охороною праці в підприємстві.

3. Завдання

Пояснити те, що зобов'язаний виконувати роботодавець і непрацевлаштований працівник, яку відповідальність вони несуть порушення зазначених вимог.

4. Аналіз літератури

Поняття «охорона праці» визначено статтею 1 закону України «Про охорону праці». Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і заходів вкладених у збереження життя, здоров'я та перемоги працездатності людини під час праці.

Головна мета охорони праці є створення кожному робоче місце безпечних умов праці, безпечної експлуатації устаткування, зменшення чи повної нейтралізації дій шкідливих і безпечних виробничих чинників на організм чоловіки й, як наслідок, зменшення виробничого травматизму, й професійних захворювань.

Охорона праці міцно пов'язана з економікою. Створення безпечних і здорових умов праці сприяє підвищення його продуктивності та зниження собівартості продукції. Підвищення продуктивності здійснюється з допомогою зниження стомлюваності що працюють у перебігу робочого дня, його раціонального використання. Собівартість продукції знижується при зменшенні витрат за компенсацію втрат робочого дня у зв'язку з тимчасової чи постійної непрацездатністю, і навіть при зменшенні витрат за оплату пільг до праці у шкідливих умовах.

У законі «Про охорону праці» вперше у в історії України економічні заходи управління охороною праці піднято рівня державної політики. Цим законом у суспільстві затверджуються принципово нові взаємовідносини, створених на економічному механізмі управління умов труда-формирования у власника (роботодавця) економічної зацікавленості у здійсненні заходів із поліпшення умов праці.

Основні економічні методи управління охороною праці:

- дифференционные тарифи на соціальне страхування залежність від рівня виробничого травматизму, ступеня шкідливих умов праці, ступеня ризику виробництва.

- фінансування охорони праці,

-економічного стимулювання.

Якщо внаслідок відповідних профілактичних заходів роботодавцю вдається досягти належного порядку охорони праці, знизити рівень чи уникнути загалом травматизму, й професійного захворювання, йому зменшується сума страхового внесок у Фонд соціального страхування від нещасних випадків.

За високий рівень травматизму, й професійних захворювань роботодавець виплачує до Фонду соціального страхування від нещасних випадків страховий внесок у вигляді, що перевищує встановлений страхової тариф.

Звісно ж, роботодавцю і працівникові треба зазначити своїх прав й обов'язки у сфері охорони праці. Мабуть, жодна сторона праці не регламентована так детально, як охорона праці. Передусім слід звернути увагу до становища Конституции-Основного закону України, застосовувані для регулювання відносин, які творяться у сфері охорони праці. Адже звернення до суду за захистом конституційні права людини і громадянина безпосередньо виходячи з українській конституції гарантується, оскільки норми основного закону України є нормами прямої дії

У зв'язку з цим доцільно нагадати такі положень Конституції України:

- людина, його життя, здоров'я та безпека зізнаються у Україні найвищої соціальної цінністю;

-декларація про належні, здорові, й безпечних умов праці, безпечне життя і здоров'я довкілля гарантується кожному:

-використання праці жінок Сінгапуру й неповнолітніх на небезпечні здоров'я роботах забороняється.

Власне, закріплені Конституцією України права й не є вичерпними. Понад те, відповідно до українській конституції після ухвалення нових законів чи внесенні змін у чинних законів заборонена звуження забезпечення і обсягу існуючих правами людини на охорону праці. Роботодавець зобов'язаний створити робочому місці у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, і навіть забезпечувати виконання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці. Для цього він роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, саме:

1. створює відповідні служби й призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення питань охорони праці, стверджує інструкції про їхнє обов'язки, своїх правах і відповідальність у виконанні покладених ними функцій, і навіть контролює дотримання,

2. розробляє з участю сторін колективного договору ЄС і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці,                             

3. забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів у відповідність до изменяющимися обставинами, впроваджує прогресивні технології, досягнення науку й техніки, кошти механізації і автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці та т.п.,                        

4. забезпечує належне утримання будинків та споруд, виробничих устаткування й пристроїв, моніторинг право їх станом, 5 забезпечує ліквідувати причини. що призводять до нещасних випадків, професійним захворювань, і здійснення профілактичних заходів, певних комісіями за підсумками розслідування цих причин,        

7 організує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого устаткування й пристроїв, атестацію робочих місць щодо відповідності нормативно-правових актів з охорони праці порядку і продовжити терміни, зумовлені законодавством, за їхніми підсумкам вживає заходів з ліквідації небезпечних і шкідливих здоров'ю виробничих чинників,

8 Розробляє й запевняє становища, інструкції, інші акти з охорони праці, які у межах підприємства (далі – акти підприємства), й встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників біля підприємства, в виробничих приміщеннях, на будмайданчиках, робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безплатно працівників нормативно-правовими актами і актами підприємства з охорони праці,

9 Здійснює контролю над дотриманням працівником технологічних процесів, правил роботи з машинами, механізмами, обладнанням і іншими засобами виробництвами виробництва, використанням коштів колективної безпеки й індивідуальної захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці,

10 організує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у сфері охорони праці,

11 приймає термінових заходів на допомогу постраждалим, приваблює за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення для підприємства аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність порушення зазначених вимог.

З іншого боку, треба сказати, у разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих здоров'ю умов праці роботодавець зобов'язаний повідомити звідси відповідний орган державного нагляду над охороною праці. Він може звернутися у зазначений орган з клопотанням встановити необхідного терміну до виконання заходів із приведення умов праці в конкретному виробництві чи робоче місце до нормативним вимогам. Відповідний орган державного нагляду над охороною туди розглядає клопотання роботодавця, проведе у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх достатність й за наявності підстав може, виняток, прийняти рішення про встановленні іншого терміну застосування вимог нормативних актів з охорони праці. У цьому роботодавець невідкладно повідомити зацікавлених працівників про рішення зазначеного органу державного нагляду над охороною праці.

Натомість, працівник зобов'язаний:

1) турбуватися про особистої безпеки та здоров'я, і навіть про безпеку й здоров'я оточуючих людей процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування біля підприємства,

2) знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила роботи з машинами. Механізмами, обладнанням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективної безпеки й індивідуальної захисту,

3) вперше іде у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

5. Результати

На жаль, в повному обсязі роботодавці виконують вимоги, які викладені у законодавчих документах України про охорону праці. Це дуже погано оскільки показує низький рівень виконання законів у нашій країні. Ще слід констатувати, що з порушення законів та інших нормативно- правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду над охороною праці, і навіть представників профспілок, їх організацій корисною і об'єднань винні особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної кримінальної відповідальність відповідно до закону.

Висновки

Ознайомившись з усіма завданнями охорони праці, з законодавчими документами з охорони праці, з упевненістю сказати, що на належні, здоров'я та безпечних умов праці, безпечне життя і здоров'я довкілля гарантується кожному працюючому громадянинові у державі.

Список літератури

1. Винокурова Л.Є., Васильчук М. В., Гаман М. В. В49 Основи охорони роботи: Підручник для проф. – техн. навч. Закладів. – 2 – ге вид., допов., перероб. – До.: Вікторія, 2001. – С5 – 6

2. Кузнєцов У. К89 Охорона роботи на придприємстві. – 2 – ге вид., перероб. й допов. – Х.: Чинник, 2005. – 428с.

Категорія: Охорона праці | Додав: ohranatruda (01.02.2013)
Переглядів: 728 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Оцінка хімічної небезпеки

ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вплив шкідливих речовин на організм людини

Служба охорони праці

ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ПРИ БІОЛОГІЧНОМУ ВПЛИВІ РАДІАЦІЇ

Технические характеристики, устройство и принцип действия огнетушителей.Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz