П`ятниця, 20.04.2018, 15:21
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ (Курс лекцій)
Курс лекцій на тему "Правове регулювання охорони праці".
Зміст
Поняття охорони праці
Міжнародно-правові акти у сфері охорони праці
Нормативно-правові акти Україні з охорони праці
Нормативно-правові договори і охорона праці

Література

1.      Гетьманцева Н.Д. Право працівника на охорону праці та його гарантії // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 1999, Вип.70.

2.      Голощапов с.А. Правовые вопросы охраны труда в СССР. – М.: Юрид. лит., 1982.

3.      Гончарова Г.С. Охорона праці: конспект лекцій. – Х.: УкрДЮА, 1994. – 24 с.

4.      Горшенев К.П. Охрана труда рабочих и служащих. – М.: Юрид. лит., 1971. – 88 с.

5.      Деркач В. Охорона праці – категорія економічна // Охорона праці. – 1995. – №1. – С.3-5.

6.      Донна Гомьен, Девид Харрис, Лео Зваак. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. – М.: Изд-во МНИМП, 1998.

7.      Европейская социальная хартия: справочник. – М., 2000.

8.      Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – №3.

9.      Зацарний В.В., Арламов О.Ю., Бородін В.Ф. Шляхи усунення розбіжностей між вимогами законодавства України в сфері охорони праці та вимогами конвенцій Міжнародної організації праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – №1. – С.13-17.

10.  Касабова А.Г. Охрана труда и стандартизация: правовые вопросы. – Ереван: изд-во АН Арм.ССР, 1987. – 95 с.

11.  Кисилев И.Я. Новый облик рудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). – М.: ЗАО "Бізнес-школа "Интел-Синтез” совместно с ООО "Журнал "Управление персоналом”, 2003. – 160 с.

12.  Кобевник В.Ф. Охрана труда: Учебник. – К.: Выща школа, 1990. – 286 с.

13.  Кошелев А.В. О соблюдении норм об охране труда // Советское государство и право. – 1988. – № 5.

14.  Лео Суома. Законодательная основа и регулирующие механизмы Европейского Союза по вопросам охраны труда и свободному перемещению товаров и их осуществление в Финляндии – http://cis/cotspb.ru.

15.  Миленький М. Про деякі аспекти адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища  // Охорона праці. – 2000. – № 8. – С.11-14.

16.  Миленький М. Прогнозні оцінки перспектив подальшого розвитку правової бази з питань охорони праці // Охорона праці. – 1997. – № 6. – С.47-50.

17.  Науково-практичний коментар до Закону України "Про охорону праці”. – К.: Основа, 1997. – 528 с.

18.  Науменко І., Кузнецов В. "Охорона праці”, "Безпека життєдіяльності”  – предмети близнюки чи самостійні навчальні дисципліни? // Охорона праці. – 1996. –  №4. – С.3-4.

19.  Огородник О.Г. Охорона праці як правова форма забезпечення здорових і безпечних умов праці // У кн.: Проблеми права: науково-практичний збірник. Випуск 2. / За ред. к.ю.н., доцентів Я.І.Безуглої, Т.І.Ковальчук. – Чернігів: Юрист, 1998. – С.17-21.

20.  Основоположні конвенції з охорони праці Міжнародної організації праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – № 4. – С.19-20.

21.  Паэгле В.Э. Охрана труда как социально-правовая система и управление ею. – Рига: Зинатне, 1985. – 176 с.

22.  Пожидаев В., Позинич В. Про конвенції МОП: рівень нормотворення Верховної Ради України щодо захисту соціально-економічних інтересів трудящих // Український часопис прав людини. – 1994. – №4.

23.  Полікарпов І. Вплив міжнародних стандартів на стан охорони праці // Охорона праці. – 2000. – № 9.

24.  Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Харьков: Консул, ун-т внутр.дел, 1999. – 528с.

25.  Ткачук с. Білоблоцький М. Охорона праці в Україні: проблеми, досвід і перспективи. – Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т. 1. – С.4-11.

26.  Удосконалення правової бази з охорони праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – № 4. – С.32-35.

27.  Шамшина І. Щодо концепції законодавства України про охорону праці // Право України. – 1998. – № 4.

28.  Чепурний В., Охрін Я. Про інструкції з охорони праці // Охорона праці. – 1999. – № 4. – С.16.

29.  Юрченко В. Проблеми законодавства про охорону праці // Охорона праці. – 2001. – № 6. – С.3-5.

Нормативний матеріал

1.       Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.       Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

3.       Закон України "Про охорону праці” від 14.10.1992 р., в редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.

4.       Закон України "Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

5.       Закон України "Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

6.       Закон України "Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.

7.       Закон України "Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

8.       Закон України "Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 272.

9.       Закон України "Про підприємництво” від 07.02.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 168.

10.   Основи законодавства України про охорону здоров’я, прийняті Верховною Радою України 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

11.   Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1320.

12.   Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Угоди про порядок розробки і дотримання узгоджених норм і вимог з охорони праці при взаємній поставці продукції від 02.11.1996 р. № 1343.

13.   Постанова Кабінету Міністрів України про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці від  02.03.1994 р. № 135  // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 53.

14.   Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29.01.1998 р. № 9 // Офіційний вісник України. – 1998. – Число 14.

15.   Положення про опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16.03.1994 р. № 19 // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 57.

16.   Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.03.1994 р. № 16 // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 52.

17.   Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 р. № 132 // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 93.

18.   Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці” у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) лист Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 13.12.1993 р. № 02-3_2472 // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 1. – С.239.

19.   Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2002-2003 роки, укладена 16.01.2002 р. // Урядовий кур’єр. – 22.03.2002 р. – №55.

20.   Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996 р.) // Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. – К.: Основа, 2002. – С.694.

21.   Конвенція МОП № 81 "Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі” (1947 рік); Протокол 1995 року до Конвенції 1947 року про інспекцію праці // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 3. – С. 16; 38.

22.   Конвенція МОП № 119 "Про забезпечення машин захисними пристроями” (1963 рік) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 137.

23.   Конвенція МОП № 155 "Про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище” (1981 рік) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 46.

24.   Конвенція МОП №161 про служби гігієни праці (1985 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 60.

25.   Конвенція МОП № 174 "Про запобігання великим промисловим аваріям” (1993 рік) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 67.

Категорія: Охорона праці | Додав: ohranatruda (18.10.2010)
Переглядів: 1035 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Приёмы и способы тушения пожаров на объектах хранения взрывчатых веществ

Права и обязанности населения по Гражданской обороне

Захист населення при радіаційному забрудненні

ОСОБЕННОСТИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Особливості раціональної організації трудової діяльності

Цивільна оборона контрольна робота варіант 14Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz