П`ятниця, 22.11.2019, 15:25
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

Організація праці та захист від негативних чинників на робочому місці облікових працівників
    Анотація. У статті розглядаються питання охорони праці облікових працівників та вплив на їх працю фізіологічних та соціально-психологічних чинників. Дається перелік вимог, яких обліковець зобов’язаний дотримуватись на робочому місці. А також представлено основні заходи з охорони праці бухгалтерів, які повинні здійснюватись на підприємстві.
З розвитком науково-технічного прогресу важливу роль відіграє забезпечення належних умов трудової діяльності. Наша країна потребує докорінної зміни ставлення до питань, пов’язаних з безпекою праці, життя та здоров’я людей у процесі трудової діяльності.
Останнім часом зростає зацікавленість професійними захворюваннями, що загрожують на робочому місці працівникам в офісі та під час використання електронно-обчислювальних машин. Звідси, і випливає актуальність розгляду цієї тематики.
Мета цієї роботи - вивчення організації праці на робочому місці бухгалтера, виявлення негативних факторів та чинників, що впливають на його роботу та визначення заходів щодо захисту від них.
Тематикою охорони праці офісного працівника займалися ряд вчених такі, як Ткачук К.Н, Халімовський М.О., Зацарний Д.В., Зеркалов Д.В. Жидецький В.Ц., Богоявленська Ю., Горовий Д., Лень В.С та інші. Проте їхні дослідження не повністю розкривають суть охорони праці в цій галузі, тому виникає потреба в нових дослідженнях, що будуть адаптовані до сучасних умов праці.
На працю обліковця впливають багато чинників. Усі чинники, які формують умови праці облікових працівників, поділяються на:
1) фізіологічні;
2) соціально-психологічні.
До фізіологічних належать фактори, які впливають на організацію робочої зони бухгалтерської служби, тобто службового приміщення, де розташований цей підрозділ, та робочого місця кожного працівника. Правильна організація робочого місця дозволить обліковим працівникам раціонально виконувати свої функції, підтримувати високу працездатність і гарний робочий настрій.
Одним з основних фізіологічних факторів, які впливають на ефективність роботи бухгалтерської служби, є мікроклімат приміщення, оптимальні умови якого визначено законодавством. Згідно до Постанови Міністерства охорони здоров’я № 42 від 01.12.99 р. «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 до оптимальних умов відносять:
1) температура повітря – 20-24°С;
2) відносна вологість повітря – 40-60%;
3) швидкість руху повітря,- 0,1-0,4 м/с;
4) освітлення - 300 люкс [3].
Відповідно до Постанови Міністерства охорони здоров’я № 37 від 01.12.99 р. «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» ДСН 3.3.6.037-99 рівень шуму на підприємствах, організаціях, де більшість працівників є офісними норми шуму повинні коливатись від 60 Дб до 70 Дб [4]. Щоб не порушувались норми шуму у приміщенні слід раціонально розміщувати працівників – по 3-5 чол. в невеликому приміщенні та до 10 у більшому. Службове приміщення бухгалтерської служби повинно добре опалюватися, провітрюватися та освітлюватися, оскільки недостатня освітленість робочого місця призводить до швидкої втоми працівника, а нормальна освітленість підвищує продуктивність праці на 10-15 %.
Також досить важливим є колір приміщення, який визначає емоційний стан працівників та психологічний клімат, що в свою чергу зменшує стомлюваність обліковців. Для зручності відвідувачів і працівників облікового апарату бухгалтерську службу слід розміщувати на першому поверсі.
Робоче місце бухгалтера має бути повністю оснащеним необхідним обладнанням: столом, стільцем, шафами, ЕОМ та канцелярським обладнанням.
Вагоме місце в розташуванні та використанні обладнання посідає комп’ютер, до використання якого існує багато вимог. Відстань між очима працюючого та екраном комп'ютера повинна бути не меншою, ніж півтори довжини діагоналі використовуваного монітора. Дисплей слід розташовувати нижче рівня очей на 15°, а клавіатуру - на відстані близько 40 см від тулуба. Екран має бути розміщений у вертикальній площині так, щоб відстань від верхнього і нижнього краю монітора до очей була однаковою [8, с. 132].
Робота з комп'ютером характеризується значною розумовою напругою і нервово-емоційним навантаженням бухгалтерів, високою напруженістю зорової роботи і досить великим навантаженням на м'язи рук під час роботи з клавіатурою ЕОМ. Велике значення має раціональна конструкція і розташування елементів робочого місця, що важливо для підтримки оптимальної робочої пози людини-бухгалтера.
В процесі роботи з комп'ютером необхідно дотримуватися правильного режиму праці і відпочинку. Інакше у бухгалтера, внаслідок напруги зорового апарату з’являються скарги на незадоволення роботою, головні болі, дратівливість, порушення сну, втому і хворобливі відчуття в очах, в попереку, в області шиї і руках.
Особливу увагу слід приділити соціально-психологічним факторам, до яких належать: настрій працівників; згуртованість колективу; сумісність працівників; відносини між членами колективу; психологічний клімат; колективна думка й традиції колективу.
Від настрою найчастіше залежить ефективність роботи бухгалтера та продуктивність праці всього підрозділу. В свою чергу працівники між собою повинні бути доброзичливими, допомагати та поважати один одного. Неприязні відносини між працівниками можуть значно знизити працездатність колективу, в той час як доброзичлива атмосфера сприяє підвищенню продуктивності праці.
Для забезпечення сприятливих умов праці керівник повинен забезпечити працівника облікового апарату засобами захисту, забезпечити їх функціонування, здійснювати захист електроустаткування, електропроводки від механічних пошкоджень, забезпечити інструкціями з охорони праці та проводити інструктажі згідно них.
Також для належної роботи на робочому місці бухгалтер повинен дотримуватись таких вимог:
1) виконувати тільки ту роботу, за якою пройшов навчання, інструктаж з охорони праці;
2) не доручати свою роботу стороннім особам;
3) не здійснювати дії, які можуть призвести до нещасного випадку;
4) дотримуватися правил переміщення в приміщенні і на території підприємства, користуватися тільки встановленими проходами;
5) зберігати документацію в шафах бухгалтерії, вчасно передавати до архіву;
6) кожні дві години, відволікатися і робити перерву 15 хвилин, для зниження стомлюваності загальнофізичного характеру;
7) підтримувати в чистоті і порядку робоче місце;
8) перевіряти протипожежний стан кабінету;
9) в аварійній обстановці слід сповістити про небезпеку оточуючих і діяти відповідно до плану ліквідації аварій;
10) у разі виникнення спалаху або пожежі, необхідно негайно повідомити про це в пожежну частину, попередити оточуючих і вжити заходів для гасіння пожежі;
11) у ситуаціях, які загрожують життю та здоров'ю - покинути небезпечну ділянку [1].
Усі заходи щодо охорони праці оформляються наказом керівника. Також керівник створює комісії з інструктажів та атестаційні комісії. При цьому самостійно визначає їх склад, затверджує голову комісії, а також визначає терміни і графік проведення інструктажів та атестації.
Планування і виконання заходів з охорони праці, а також моніторинг досягнення цілей в області охорони праці здійснюються відповідно до Положення про планування і розробку заходів з охорони праці (постанова Міністерства праці від 23.10.2000 №136) і Інструкції щодо оцінки умов праці під час атестації робочих місць за умовами праці і надання компенсацій за її результатами (постанова Міністерства праці і соціального захисту від 22.02.2008 №35).
Заходи, які потрібно вжити, застосовують відповідно до того, який з них є найнеобхіднішим на цей момент і найкраще усуне небезпеку та знизить ризики, що в майбутньому можуть призвести до аварійних ситуацій. Виконання заходів оформляється відповідними документами і після їх затвердження включається у встановлену звітність.
Після прийняття і підписання Колективного договору складаються поточні і оперативні плани роботи. Також проводяться ввідний, первинний та повторний інструктажі.
Отже, працівники бухгалтерської служби повинні дотримуватися вимог охорони праці, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами, правильно застосовувати засоби індивідуального і колективного захисту, проходити навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, надання першої допомоги у разі нещасного випадку, прослухати інструктаж з охорони праці. Співробітники повинні негайно сповіщати свого безпосереднього або вищестоящого керівника про будь-яку ситуацію, що загрожує життю і здоров'ю людей.
Список використаних джерел:
1. Інструкція з охорони праці для бухгалтера – [Електронний ресурс]– Режим доступу - http://shevrono.com.ua
2. Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин / Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 1999 року – [Електронний ресурс]– Режим доступу - http://ci.uz.gov.ua
3. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень / Постанова Міністерства охорони здоров’я № 42 від 01.12.99 р.– [Електронний ресурс]– Режим доступу - http://mozdocs.kiev.ua
4. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку/ Постанова Міністерства охорони здоров’я № 37 від 01.12.99 р – [Електронний ресурс]– Режим доступу - http://mozdocs.kiev.ua.
5. Зацарний В.В. Охорона праці: Навч. посіб./В.В. Зацарний , Р.В Сабарно– К.:Університет «Україна», 2006. – 304 с.
6. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посібник,/ Л.П. Керб - К:КНЕУ, 2003. – 215 с.
7. Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку: Навч. Посібник / В.С. Лень – К.: Центр навчальної літератури – 2006 – 268 с.
8. Ф.Ф. Бутинець, Організація бухгалтерського обліку. Навч. Посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова.- Житомир, 2001. – 576 с.
Категорія: Охорона праці | Додав: ohranatruda (14.11.2012)
Переглядів: 1418 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Классификация средств и методов защиты от шума

Аналіз сучасного тероризму

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ

Вибір установки пожежогасіння для серверної та електронного архіву

Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації

Основні положення охорони праці на виробництвіМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz