П`ятниця, 22.11.2019, 15:30
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

Світовий досвід організації та діяльності служб охорони праці

Зміст
Введення
1. Світовий досвід організації та діяльності служб охорони праці
2. Система управління охороною праці (МОП Рекомендації з організації систем управління охороною праці (ILO OSH 2001))
3. Система управління охороною праці в організації
Висновок

Введення
Охорона праці сьогодні, як ніколи, актуальна. Важко уявити собі успішне підприємство на ринку, керівництво якого «абияк» відносилося б до питань охорони праці. Як відомо, нещасні випадки на виробництві вибивають з колії, часто надовго паралізують роботу підприємства, створюючи не тільки знервовану обстановку в колективі, але і приносячи істотні фінансові втрати.
Досвід найбільших світових компаній показує, що охорону праці вищі керівники вважають одним з головних пріоритетів. Так, з десятків показників діяльності підприємства охорону праці та здоров'я своїх працівників вони ставлять на друге місце, відразу після кваліфікації та компетентності персоналу. У країнах Європейського союзу зараз порушується питання про культуру охорони праці, яка є одним з головних елементів управління підприємством.
А тому вивчення і вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових та безпечних умов, в яких протікає праця людини - одна з найбільш важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва. Вивчення і виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів та вимог, спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні і сприятливі умови для праці людини. Комфортні та безпечні умови праці - один з основних факторів, що впливають на продуктивність і безпеку праці, здоров'я працівників.

1. Світовий досвід організації та діяльності служб охорони праці

Конвенція № 161 Міжнародної організації праці - МОП (ILO Convention No. 161), прийнята в 1985 році, запропонувала необхідний стандарт для служб охорони праці. Хоча область його застосування охоплює і країни, що розвиваються і розвинених країн, фундаментальні положення конвенції засновані на досвіді промислових країн і на здійснюваних там програмах.
Структурні основи служби охорони праці в конкретній країні зазвичай описуються в її законодавстві. При цьому можливі два варіанти. Перший представлений Сполученими Штатами і Великобританією, де в законодавчому порядку встановлюються лише стандарти, відповідності яким необхідно домагатися. До досягнення цієї мети роботодавці йдуть різними шляхами, спираючись при необхідності на інформаційну та технічну підтримку з боку уряду. Влада зобов'язані забезпечити перевірку відповідності встановленим стандартам.
Другий варіант представлений законодавством Франції, яке не тільки встановлює цілі, але й наказує певну процедуру їх досягнення. Законодавство вимагає, щоб підприємці забезпечили роботу спеціалізованих служб охорони праці з залученням лікарів, які пройшли спеціальну підготовку, а підрозділам, які займаються питаннями охорони праці, пропонується надати такі послуги. Встановлюється кількість працівників, закріплених за певним фахівцем-лікарем: на робочих місцях, де відсутні явно виражені джерела небезпеки, їх може бути у веденні такого лікаря більше 3 тисяч чоловік, а там, де такі джерела небезпеки існують, їх повинно бути менше.
Фахівці, що працюють в галузі охорони праці в розвинених країнах, розширюють поле своєї діяльності. Лікарі приділяють набагато більше уваги, ніж раніше, питань профілактики та контролю стану здоров'я. Крім того, в цих країнах підвищується роль медсестер, що спеціалізуються в охороні праці, фахівців у галузі гігієни праці, фізіотерапевтів і психологів. Фахівці в галузі гігієни праці користуються великою популярністю в Сполучених Штатах, в той час як у Японії велика кількість фахівців, що займаються вивченням стану навколишнього середовища. Фізіотерапевти, що працюють в сфері охорони праці, є, мабуть, тільки в скандинавських країнах. Таким чином, існують деякі відмінності в розподілі різних категорій фахівців по регіонах.
Установи, де кількість працівників перевищує кілька тисяч, зазвичай мають власну незалежну підрозділ, що займається питаннями охорони праці. Використання послуг лікарів і інших фахівців, а також забезпечення елементарних умов для проведення роботи з охорони праці можливе лише, якщо кількість працюючих перевищує певний рівень. Проведення заходів з охорони праці на малих підприємствах, особливо тих, де працюють лише кілька робітників, забезпечується зовсім по-іншому. Навіть у багатьох промислових країнах не на всіх малих підприємствах існують структури, що займаються питаннями охорони праці. У законодавстві Франції і деяких інших європейських країн міститься перелік мінімальних вимог до обладнання та послуг, які зобов'язані надати організації, що займаються питаннями охорони праці, і кожне підприємство, у структурі якого немає аналогічного власного підрозділу, зобов'язана укласти контракт з однією з таких організацій, щоб забезпечити своїх працівників відповідними послугами.
У деяких промислових країнах при здійсненні програм охорони праці увага приділяється швидше профілактичним, ніж лікувальним заходам. Однак це часто стає предметом для обговорення. Як правило, країни з всеохоплюючою системою охорони здоров'я прагнуть обмежити сферу, охоплювану програмами з охорони праці, розглядаючи лікування як завдання місцевих закладів охорони здоров'я.
Питання про те, чи повинен звичайний робочий періодично проходити медичний огляд, також є предметом обговорення. Незважаючи на існуючу думку про те, що перевірки загального стану здоров'я є неефективними, в Японії, як і ряд інших країн, існує вимога про те, щоб роботодавці організовували такі медичні огляди для своїх службовців. При здійсненні такого роду програм настійно рекомендується проведення широкої мережі наступних заходів, включаючи санітарну освіту та пропаганду, абсолютно необхідним для досягнення цілей програми вважається ведення документації по кожному працівнику. Оцінка ефективності таких програм вимагає довгострокової зворотного зв'язку.
Майже у всіх промислових країнах існують системи страхування, в рамках яких працівникам, які дістали травму або професійне захворювання на виробництві, надається медична допомога або виплачується грошова компенсація. Однак між цими системами є численні розбіжності у ставленні їх підпорядкування, сфери дії, порядку виплати страхової суми, типів страхових допомог, ступеня зацікавленості у запобіганні нещасних випадків і технічного забезпечення. У США кожен штат має свою незалежну систему страхування, де важлива роль належить приватним страховим компаніям. У Франції ж, навпаки, система страхування повністю підпорядкована державі і в значній мірі є частиною системи адміністративних органів, що відають питаннями охорони праці. Фахівці, що працюють в системі страхування, часто грають важливу роль в наданні підприємствам технічного сприяння по запобіганню нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
У багатьох країнах існує можливість навчання в аспірантурі та навчання без відриву від виробництва за спеціальностями, пов'язаними з охороною праці. Найвища вчений ступінь за даними спеціальностями - це ступінь доктора, існують також виробничі кваліфікаційні системи.
Медичні навчальні заклади в Сполучених Штатах відіграють важливу роль у підготовці фахівців в області охорони праці. Двадцять два з 24 акредитованих навчальних закладів пропонували в 1992 році курси з проблем охорони праці: серед них було 13 курсів з виробничої медицини і 19 курсів з виробничої гігієни. Вивчення цих курсів не обов'язково веде до отримання наукового ступеня, але тісно пов'язане з акредитацією фахівців, оскільки є неодмінною умовою для того, щоб бути допущеним до складання іспитів на право представляти одну з колегій фахівців з проблем охорони праці.
Програма освітнього ресурсу (ERC), яка фінансується Національним інститутом техніки безпеки та охорони праці (NIOSH), спрямована на підтримку програм навчання без відриву від виробництва, здійснюваних на базі цих навчальних закладів. В рамках програми 15 навчальних закладів отримали статус регіональних центрів навчання для фахівців у сфері охорони праці.
Найчастіше буває важко здійснити спеціальну підготовку лікарів та інших фахівців, вже зайнятих в медичному обслуговуванні населення. У деяких країнах вихід був знайдений у вигляді різних форм заочного навчання: наприклад, курс навчання за листуванням у Великобританії або навчання по телефону в Новій Зеландії. Обидві ці форми навчання отримали високі оцінки.

2. Система управління охороною праці

Головне для роботодавця - його здатність керувати своїм бізнесом. Ключовим компонентом правильного управління є безпечні та гідні умови праці, що сприяють досягненню високої продуктивності та якості продукції при вмотивованою і кваліфікованій робочій силі.
У 2001 році МОП розробила Рекомендації з організації охорони праці, які становлять систему управління охороною праці, покликану допомогти як країнам, так і окремим компаніям включити охорону праці та соціальний діалог в загальну систему управління. МОП переконана в ефективності тристоронньої системи управління охороною праці як на національному рівні, так і на рівні компаній.
Рекомендації МОП припускають створення національної рамкової структури для систем управління охороною праці, переважно закріпленої в національних законах та нормативних актах. Дії на національному рівні включають призначення компетентного установи, яка буде займатися системою управління охороною праці, формулювання послідовної національної політики і створення базових механізмів для фактичного застосування в країні Керівництва з систем управління охороною праці МОП-СУОП 2001 або в існуючому вигляді, або адаптувавши його до національних умовам і практиці роботи.

3. Система управління охороною праці в організації

Згідно Керівництву з систем управління охороною праці. МОП-СУОП 2001 позитивний вплив впровадження систем управління охороною праці (СУОП) на рівні організації в даний час визнано урядами, роботодавцями та працівниками.
Як же краще побудувати роботу з охорони праці на підприємстві? В першу чергу потрібна не разова акція, яка робиться від випадку до випадку, в основному для інспектора, а потрібна СИСТЕМА - система управління охороною праці (СУОП), що працює постійно і планомірно. СУОП включає в себе:
- Цілі, завдання і політику організації в області охорони праці;
- Організаційну структуру;
- Діяльність з планування;
- Розподіл відповідальності;
- Процедури, процеси та ресурси для досягнення цілей;
- Аналіз результативності заходів з охорони праці
Як бачимо, блоки, що складають систему, досить ємко відображають суть дій з охорони праці. Всі ці дії зрозумілі, логічні і вимагають стандартизації на підприємстві відповідно з якимось документом, що встановлює норми. І такий документ є. Це стандарт ГОСТ Р 12.0.006 - 2002 ССБТ «Загальні вимоги до системи управління охороною праці в організації», який гармонізований з міжнародним стандартом ОН8А5 18001-99 «Системи управління охороною здоров'я та безпекою персоналу. Вимоги ».
Здавалося б, на цьому проблему можна вважати вичерпаною. Але справа полягає в тому, що стандарт ГОСТ Р 12.0.006 - 2002 на сьогодні практично не знаходить скільки-небудь широкого розповсюдження. Справа в тому, що цей стандарт розроблявся і приймався у спішному порядку під вимоги МОП (Міжнародної організації праці). У результаті в ньому були допущені багато нестиковки, які вже через рік після його введення в дію зажадали змін. Ці зміни були внесені з 1 січня 2004 року, але темп було втрачено. Стандарт не знайшов розуміння серед керівників ще й тому, що займатися стандартизацією окремого блоку невигідно. Простіше робити всю систему менеджменту відразу за єдиною схемою.
Слід зазначити, що зараз на підприємствах СНД активно йде впровадження апробованих в усьому світі систем менеджменту якості (СМЯ) за міжнародним стандартом (МС) ІСО 9001:2000. Така система є універсальною системою управління, вибудовує всі бізнес-процеси з метою їх оптимізації та досягнення максимального рівня конкурентоспроможності підприємства.
У цьому плані, мабуть, варто скористатися системою менеджменту якості за МС ІСО 9001:2000 і СУОП розглядати як окремий блок (елемент) цієї системи.
СМК по МС ІСО 9001:2000 передбачає впровадження восьми принципів якості в практику роботи підприємств, які перебудовують всю систему управління. Що це за принципи?
1. «Орієнтація на споживача» означає, що вся робота організації будується виходячи з визнання залежності від споживачів, на основі аналізу поточних і майбутніх їх потреб.
2. «Лідерство керівника» означає прагнення керівника до неформального лідерства, своєю діяльністю керівник повинен демонструвати прихильність до ефективності.
3. «Залучення працівників» всіх рівнів у вирішення проблем організації. При цьому повинна бути створена система мотивації та стимулювання, орієнтована на заохочення ініціативи та активності працівників.
4. «Процесний підхід» передбачає підхід до управління діяльності та відповідними ресурсами як до процесу. Під процесами при цьому розуміються не тільки технологічні переділи, а й передача та аналіз інформації, прийняття рішень, контроль їх виконання і пр.
5. «Системний підхід до менеджменту» означає, що всі виявлені і задокументовані процеси повинні бути об'єднані в систему й організовані на досягнення цілей організації.
6. «Постійні поліпшення» є необхідним елементом підтримання конкурентоспроможності організації, який спрямований на безперервне поліпшення якості продукції, обслуговування, взаємодії.
7. «Прийняття рішень на основі фактів» передбачає усунення невизначеності, неточності і недостовірності в процесі прийняття рішень.
8. «Взаємовигідні відносини з постачальниками» дозволяють зробити відбір оптимальних постачальників і встановити з ними баланс взаємних відносин для підвищення ефективності та якості закупівель.
Як бачимо, створювана система менеджменту якості на основі цих восьми принципів є збалансованою системою ефективного управління, яка охоплює всі аспекти діяльності підприємства. У цю систему прекрасно вписується охорона праці, без якої нормальна і ефективна робота підприємства стає неможливою.
Згідно з концепцією стандарту ІСО 9001:2000, в основі системи менеджменту якості, а отже, і в основі системи управління охороною праці знаходяться два принципових підходи - процесний і системний.
Процесний підхід передбачає виділення кожної процедури СУОП у вигляді окремого процесу, в якому фіксуються початок (вхід), продовження (основні складові, форми, методи чи дії) і закінчення (вихід) з урахуванням необхідних взаємозв'язків. Крім того, у кожного процесу повинен бути свій господар процесу, який несе відповідальність за якісне його виконання. І тоді в разі настання збою відразу видно, де, коли і з яких причин він відбувся.
Системний підхід означає побудову всіх процедур (процесів) СУОП у вигляді чіткої і логічної взаємозалежної системи, коли блоки, що утворюють систему, мають гранично чітке позначення, призначення і функції, які зафіксовані в документальній формі. Суть системи полягає ще й у тому, що зв'язки між блоками всередині системи завжди міцніше, ніж зв'язки кожного окремого блоку з якимись елементами поза системою. Це означає, що система, якщо вона дійсно система, міцна і самодостатня.
В даний час на більшості підприємств країн СНД не використовується системна документація з охорони праці. Тому стандартизація СУОП в рамках СМК настійно вимагає:
1) використання традиційних і знаходження нових форм документів (у паперовому та електронному вигляді);
2) створення документів, які в концентрованому вигляді відображають систему управління охороною праці на підприємстві та її стандартні найважливіші характеристики. Це можуть бути, наприклад:
- Цілі і політика організації в області охорони праці;
- Керівництво з управління охороною праці на підприємстві;
- Стандарти підприємства з охорони праці.
3) розробки та використання документа або блоку документів, що виражають перспективи розвитку СУОП на певний період часу і відповідних змін в стандартах.
Висновок
При здійсненні трудової діяльності на працівника можуть чинити негативний вплив різні несприятливі фактори виробничого середовища.
Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я свідчать, що в процесі трудової діяльності на здоров'я працівників можуть впливати тисячі хімічних і біологічних речовин, близько 50 факторів виробничого середовища та інші. Рівень впливу несприятливих факторів різниться залежно від характеру виконуваних робіт і від зайнятості в певній галузі виробництва.
Тому основною метою здійснення програм з охорони праці на сьогодні можна назвати запобігання небажаних наслідків виконуваної роботи для здоров'я людини на різних рівнях, захист працівників від пов'язаних з роботою нездужань, хвороб і травм і т.п.
Позитивний вплив впровадження СУОП на рівні організації, що виражається як у зниженні впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів та ризиків, так і в підвищенні продуктивності, в даний час визнано урядами, роботодавцями та працівниками.
Вимоги до систем управління охороною праці розроблено Міжнародною організацією праці (далі - МОП) відповідно до загальновизнаних міжнародних принципів на основі широкомасштабного підходу, які визначені входять до МОП представниками трьох сторін соціально-трудових відносин та інших зацікавлених організацій.
Цей тристоронній підхід передбачає силу, гнучкість та належну основу для розвитку стабільної культури безпеки праці в організації. Добровільно прийняті вимоги до СУОП відображають цінності та кошти МОП, що дозволяють забезпечувати безпеку та здоров'я працівників


Категорія: Охорона праці | Додав: ohranatruda (11.03.2011)
Переглядів: 1514 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Правове забезпечення охорони праці

Прийоми надання само та взаємодопомоги при пораненнях, опіках, кровотечах, переломах.

Шпоргалка на іспит з охорони прааці

Вплив аварії на АЕС “Фукусіма-1” на життєдіяльність людей

Види і правові джерела радіаційної та ядерної безпеки

КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ НЕБЕЗПЕКМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz