П`ятниця, 13.12.2019, 06:01
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Цівільна оборона

У категорії матеріалів: 128
Показано матеріалів: 1-20
Сторінки: 1 2 3 ... 6 7 »

Сортувати по: Даті · Назві · Рейтингу · Коментарям · Переглядам

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА  РОБОТА
з курсу «Цивільний захист»
«Визначення стійкості цеху до вражаючих факторів ядерного вибуху»

Варіанти № 1, 11, 8

Запорізький національний технічний університет

Кафедра ОПіНС

2014 рік

 

 

Цівільна оборона | Переглядів: 1531 | Додав: ohranatruda | Дата: 08.08.2015 | Коментарі (0)

Содержание: 1. Понятие толпы и её виды --------------------------------------------------- 3 2. Правила безопасного поведения в толпе -------------------------------- 4 3. Вывод --------------------------------------------------------------------------- 8 4. Список литературы ---------------------------------------------------------- 9 Список литературы 1. Сухов А. Н. Социальная психология безопасности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2002. 2. Ильичев А. А. Большая энциклопедия городского выживания. М., 2000. 3. Выживание в экстремальных условиях. М., 1993.
Цівільна оборона | Переглядів: 838 | Додав: ohranatruda | Дата: 08.11.2014 | Коментарі (0)

зміст

Вступ

1 Основа сталості функціонування об'єкта економіки і фактори, що визначають сталість.

2 Підвищення сталості роботи об'єктів економіки.

Висновок.

Список літератури.

 

Цівільна оборона | Переглядів: 863 | Додав: ohranatruda | Дата: 04.11.2014 | Коментарі (0)

Задача 16/2.
На  одном из предприятий среднего машиностроения произошла авария с выбросом радиоактивных веществ. В результате в городе N установился радиационный фон Х. Что следует предпринять в этой ситуации? Какую годовую дозу получит население города? Сколько времени в году можно там находится? На последний вопрос ответить, полагая, что основная доля радиации пришлась на органы группы Y.

Цівільна оборона | Переглядів: 1386 | Додав: ohranatruda | Дата: 09.03.2014 | Коментарі (0)

Оповіщення населення у мирний час
Системи централізованого оповіщення
Системи централізованого оповіщення регіонального рівня
Системи централізованого оповіщення місцевого рівня
Системи централізованого оповіщення об'єктового рівня
Сигнали оповіщення населення у воєнний час
Сигнали оповіщення населення у мирний час

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.    Кочін І.В., Кіктенко В.Я., Сидоренко П.І. та інші. Оптимізація потоків інформаційного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях // Актуальні питання медичної науки та практики: Збірник наукових праць Запорізької медичної академії післядипломної освіти. - Вип.69.- (Ювілейний).- Запоріжжя, 2006.- С.119-124.
2.    Постанова КМУ «Про єдину державну систему запобігання і реагування  на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 3.08.1998 р. № 1198.
3.    Постанова КМУ «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15.02.1999 р. № 192.
4.    Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України І—ІV рівнів акредитації / За ред. Є.П. Желібо і В.М. Пічі. — Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела”, Львів: "Новий Світ-2000”, 2002. — 328 с.
Цівільна оборона | Переглядів: 1605 | Додав: ohranatruda | Дата: 24.02.2014 | Коментарі (0)


СОДЕРЖАНИЕ
Дегазация
Дезинфекция
Дезактивация
Технические средства специальной обработки
Список использованных источников
Цівільна оборона | Переглядів: 1993 | Додав: ohranatruda | Дата: 11.01.2014 | Коментарі (0)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫВОЗА (ВЫВОДА) НАСЕЛЕНИЯ ИЗ ОПАСНЫХ ЗОН В БЕЗОПАСНЫЕ РАЙОНЫ
2 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ
2.1 Транспортное обеспечение
2.2 Медицинское обеспечение эвакуации населения
2.3 Охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения
2.4 Инженерное обеспечение эвакуации населения
3 РАСЧЕТ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Цівільна оборона | Переглядів: 1420 | Додав: ohranatruda | Дата: 24.10.2013 | Коментарі (0)

ЗМІСТ

Види природних надзвичайних ситуацій………………………………………………...2
Коротка характеристика природних надзвичайних ситуацій…………………………...2

Стихійні лиха…………………………………………………………………..2
Небезпечні природні явища…………………………………………………..11

Використана література……………………………………………………………………..…13

 

Цівільна оборона | Переглядів: 2804 | Додав: ohranatruda | Дата: 03.08.2013 | Коментарі (0)

ЗМІСТ

ВСТУП  
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
2.АВАРІЇ З ВИКИДОМ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
3. АВАРІЇ З ВИТОКОМ СИЛЬНОДІЮЧИХ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН
4. АВАРІЇ НА ТРАНСПОРТІ
5. ПОЖЕЖІ ТА ВИБУХИ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Атамашок В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1986.
2.    Владимиров В.А., Михеев О.С., Хмель С.И. и др. Методика выявления и оценки рациональной обстановки при разрушениях (авариях) атомных электростанций. - М., 1989.
3.    Деміденко Г.П., Захист об'є ктів народного господарства від зброї масового ураження. - К., 1996.
4.    Дія населення в надзвичайних ситуаціях. РІД ЦО і НС. - К., 1997.
5.    Допустимі рівні вмісту радіонуклідів стронцію і цезію у продуктах харчування (ДР-97). МОЗ України. - К., 1997.
6.    Загальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно небезпечних виробництв з урахуванням ризику надзвичайних ситуацій техногенного походження. / Наукові керівники: член-кореспондент HАН України С.І.Дорогунцов і генерал-лейтенант В.Ф. Гречанінов. - К.: НАНУ, 1995.
7.    Леігович Г.Г. Довідник з цивільної оборони. - К., 1999.
8.    Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте (РД 52.04.253-90): М.: Росгидромет, 1991.
9.    Мігович Г.Г., Рабчук О.Г. Сильнодіючі отруйні речовини. -К., 1999.
10.    Організація проведення рятувальних робіт при стихійних лихах, аваріях і катастрофах. - М., 1990.
11.    Попередження надзвичайних ситуацій / Під редакцією генерал-лейтенанта В.Ф. Гречанінова. - К., 1997.
12.    Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и экологического характера. В 3-х частях. - М., 1990.
13.    Чорнобильська аварія. Події. Факти. Цифри / Під керівництвом генерал-лейтенанта М.С. Бондарчука. Штаб ЦО України. -К., 1990.
Цівільна оборона | Переглядів: 1899 | Додав: ohranatruda | Дата: 28.01.2013 | Коментарі (0)

1. Радиоактивное заражение местности на следе радиоактивного облака при аварии на АЭС. Особенности и их характеристики.
2. Определить допустимое время начала работ команды по дезактивации зерносклада в подзоне Б3при продолжительности работ 4 часа, если Дзад = 15 рад.
3. Команда группы защиты растений. Состав, возможности, техническое оснащение.

Цівільна оборона | Переглядів: 1123 | Додав: ohranatruda | Дата: 26.01.2013 | Коментарі (0)

1. Понятие о гражданской обороне (задачи, система гражданской обороны, нормативные акты)
2. Оружия массового поражения
3. Средства коллективной защиты
4. Средства индивидуальной защиты
5. Помощь при неотложных состояниях
Цівільна оборона | Переглядів: 1842 | Додав: ohranatruda | Дата: 24.01.2013 | Коментарі (0)

Харків, НТУ ХПІ, 15 сторінок, 2013
В роботі викладено загальні питання ОП, розглянуто питання промислової санітарії, наведені розрахунки освітлення та приведено міри захисту по ходу виробництва.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
    
    24.Закон України  «Про охорону праці»,  листопад  2002 р.
    25.ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ.Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. – Введ.01.01.76.
    26.Лазарев Н.В. Вредные вещества в промышленности. - М.: Химия, 1976.-Ч.I.-336с.
27.Макаров Г.В. И др. Охрана труда в химической промышленности. - М.: Химия, 1980. – 568с.
    28.ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. – Введ.01.01.89.
    29.Долин П.А.Справочник по технике безопасности. – Энергоатомиздат, 1984-324с.
    30.СНиП 2.04.05-91 Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. – М.: Стройиздат, 1991 г.
    31.ДБН В.2.5-28-2006. Інженерне обладнання будівель та споруд. Природне та штучне освітлення.-К.: МінбудУкр.,2006.
32.ГОСТ 12.1.003-83* ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.-Введ.01.01.1989.
33.ГОСТ 17.1.3.03-77*. Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.- Введ.01.01.87.
34.ПУЭ-87. Правила устройства электроустановок. Энергатоммиздат, 1987.
35.ГОСТ 12.1.004-91 ССТБ. Пожарная безопасность. Общие требования. - Введ.01.07.92.
36.НАПБ Б 03.002-2007. Нормативний акт пожежної безпеки. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежної та пожежної безпеки. Наказ МНС №633 від 03.12.2007.
37.ДБН В.1.1 – 7 – 2002 Пожежна безпека об`єктів будівництва. – Діє з 01.01.03.
38.НПАОП 40.1-1.32 – 01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
39.ДСТУ БВ 2.5 – 38: 2008 Інженерне обладнання будівель і споруд. Влаштування блискавкозахисту будівель і споруд. – К.: Діє з 01.01.2009.
40.Родионов А.И., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1989.-512с.
41.Демин, А. Б. Охрана труда отдельных категорий работников [Текст] / А.Б. Демин // Кадровые решения. - 2007. - № 1. - С. 76 - 79

Цівільна оборона | Переглядів: 813 | Додав: ohranatruda | Дата: 05.01.2013 | Коментарі (0)

Розділ дипломного проекту "Цивільний захист"

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.    Закон «Про цивільну орону Ураїни».- ВРУ № 297-XII.-К.,1993.
2.    Кулаков М. А.  Цивільна оборона : навч. Посіб. /  М.А. Кулаков, Т.В. Кукленко,  В. О. Ляпун, В. О. М ягкий.- X.: Факт, 2008.- 312 с.
3.     Стеблюк  М. І. Цивільна оборона : підруч.-3- тє вид., перероб. і доп./ М. І. Стеблюк .- К.: Знання, 2004.- 490 с.
4.     Депутат  О. П. Цивільна оборона  / О. П. Депутат , І.В. Коваленко, І.С. Мужик.- Львів: Афіша, 2000.- 336 с.


Цівільна оборона | Переглядів: 1639 | Додав: ohranatruda | Дата: 03.01.2013 | Коментарі (1)

Зміст
Вступ
1. Історія виникнення радіологічної зброї
2. Поняття радіологічної зброї
3. Протирадіаційний захист
4. Протирадіаційні препарати
Висновки
Використана література та інтернет-джерела
Додаток А

Використана література та інтернет-джерела

1.    Вікіпедія. Точка доступу: http://uk.wikipedia.org/
2.    Гудков І.М. Протирадіаційний захист агроценозів як основний шлях забезпечення радіаційної безпеки населення на забруднених радіонуклідами територіях.
3.    Гудков І.М., Кашпаров В.О. До зміни парадигми в радіоекології: антропоцентричний і (чи) ексцентричний підходи у протирадіаційному захисті навколишнього природного середовища. Удк 621.039.58+615.7
4.    Енциклопедія он-лайн. Точка доступу: http://www.macsanomat.com/
5.    Радиологическое оружие. Точка доступу: http://radiological_weapon.eco-tema.ru/
6.    Цивільна оборона. Підручник. 1999. Точка доступу: http://www.redfox.if.ua/
7.    Щорічник СІПРІ 2008: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека
Цівільна оборона | Переглядів: 4117 | Додав: ohranatruda | Дата: 26.08.2012 | Коментарі (0)

Содержание:
Введение.
Что такое ураган.
Строение урагана и причины появления.
Последствия урагана.
Известные ураганы.
Хроника урагана Wilma.
Человек против стихии.
Заключение.
Список литературы.

Список литературы
1. Алексеенко В.А. Жизнедеятельность и биосфера.- М.: Логос, 2005. – 96-117 С.
2. Анофриков В.Е., С.А. Бобок, М.Н. Дудко, Г.Д. Елистратов "Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов" / ГУУ. – М.: ЗАО "Финстатинформ", 1999.
3. Апродов В.А. Дыхание Земли: Вулканы и землетрясения.- М.: Государственное издательство географической литературы, 1963. - 112 С.
4. Арустамов Э.А.Безопасность жизнедеятельности.– М.: Просвещение, 2000. – 240 С.
5. Атаманюк В.Г. "Гражданская оборона: Учебник для вузов" под ред. Д.И. Михайлика. – М.: "Высшая школа", 1986.
6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник под ред. Н.К. Шишкина. – М., ГУУ, 2000.
7. Короновский Н.В. Общая геология.- М.: КДУ, 2006. – 528 С.
8. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Геология. Учебник для экологических специальностей вузов.- М.: Академия, 2003. - 448 С.
9. Мелем Джон. Земля. М.: Астрель АСТ, 2001. – 106-107 С.
10. Ростоцкий С.Б. Районы бедствий и надежд.- М.: Мысль,1990. – 140 С.
11. Сидорин А.Я. Предвестники землетрясения. Наука, 1992г.
12. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. М.: издательство Московского университета, издательство «КолосС», 2004. – 402-414 С.
13. Борисова Л.Е., Цветков А.В. Эль-Ниньо и аномалии погоды. // Человек и стихия. Научно-популярный сборник. - 1986. - 54-56 С.
14. Борисенко М.М. Торнадо, смерчи, тромбы. // Человек и стихия. Научно-популярный сборник. - 1986. - 69-70 С.
15. Долин И.А. Каменные реки гор. // Человек и стихия. Научно-популярный сборник. - 1986. - 99-101 С.
16. Энциклопедия Аванта+. Геология. 2001
17. Энциклопедия Аванта+. География. 2001
18. «Гражданская оборона» Акимов, Ширшиев, Атаманюк.
19. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: Учебное пособие /Под ред.В.Я.Сюнькова М.; Центр инноваций в педагогике. 1995. 
20. Федеральный закон "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера" от 11.11.94г. Ст.Ст. 14, 15, 18, 19 //Гражданская защита. 1996. №.1 С. 78-85.
21. Постановление правительства от 10 ноября 1996г. №1342 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" //Собрание законодательства  1996. №47. С. 10385.
22. Организационные указания по подготовке населения  по гражданской обороне на 1996-1997 годы //Гражданская оборона. 1996. №3. С.79-86.
23. http://www.oksion.ru/zakluchenie.html  - электронное учебное пособие «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»  
24. Список литературы: книга «Стихийные бедствия» из цикла: «Что есть что».
25. Гринин А.С., Новиков В.И. Экологическая безопасность, М.: «ФАИР-ПРЕСС», 2000 г
Цівільна оборона | Переглядів: 1249 | Додав: ohranatruda | Дата: 24.06.2012 | Коментарі (0)

Индивидуальные средства защиты: характеристика, назначение.

1.  Классификация средств индивидуальной защиты.                  
2.  Средства защиты органов дыхания
Фильтрующие противогазы
Гражданские противогазы
Промышленные противогазы.
Противогазы шланговые. 
Дополнительные  патроны.  
Гопкалитовый патрон
Респираторы и химические респираторы.
Изолирующие противогазы.
Простейшие средства защиты органов дыхания.
Ватно-марлевая  повязка.  
Противопыльная тканевая маска ПТМ-1.

3. Средства защиты кожи.
Изолирующие средства защиты кожи.
Комплект изолирующий химический КИХ-4,5.
Легкий защитный костюм Л-1. 
Общевойсковой защитный комплект.
Фильтрующие средства защиты кожи.
Комплект защитной фильтрующей одежды ЗФО-58 .
Комплект защитной фильтрующей одежды ЗФО-МП.
Простейшие средства защиты кожи.

Цівільна оборона | Переглядів: 5643 | Додав: ohranatruda | Дата: 09.06.2012 | Коментарі (0)

Введение
1. Ионизирующее излучение
1.1. Ионизирующее излучение как понятие
1.2. Виды ионизирующих излучений
1.3. Источники ионизирующих излучений
1.4. Опасность ионизирующего излучения
2. Защита от ионизирующего излучения
2.1.Закон "О радиационной безопасности населения"
2.2. Рекомендации общего характера по защите от ионизирующего излучения разного типа
Заключение
Список литературы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданская оборона/ Под ред. П. Г. Якубовского.- 5-е изд., испр.- М.: Просвещение, 1972.-224c
2. http://5ballov.qip.ru
3. http://ru.wikipedia.org
4. http://www.bankreferatov.ru
5. http://www.eco.nw.ru
6. http://www.otipb.at.ua
7. http://www.pavlodar.com
8. http://www.safety.s-system.ru
Цівільна оборона | Переглядів: 4200 | Додав: ohranatruda | Дата: 07.05.2012 | Коментарі (0)

Литература

1. Завьялов В. Н. Гражданская оборона. Учебное пособие. – М.:2009
2. Осипов В.И. Природные катастрофы на рубеже ХХ1 века / В.И. Осипов // Вестн. РАН. - 2001. - N: 4
4. Основы безопасности жизни. - 2003. - N: 3.
5. Белов С.В. «Безопасность жизнедеятельности», Москва, из-во «Высшая школа», 2004 год.
6. Орлов А.И., Федосеев В.Н. Проблемы управления экологической безопасностью//Менеджмент в России и за рубежом. — 2000. — №6. — С. 78—86.
7. Козьяков А.Ф., Федосеев В.Н. Управление промышленной безопасностью//Менеджмент в России и за рубежом. — 2001. — №3. — С. 85—90.
8. Г.Цвилюк «Школа безопасности», ЭКСМ-2005г.
9. Костров А.М. ГО. Учебник – М, 2003г.
10. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций. Ч. 2/ П.Г. Белов, А.Ф. Козьяков. С.В. Белов и др.; Под ред. С.В. Белова. - М.: ВАСОТ. 1993.
11. Белов С.В. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М.: ВАСОТ. 1993.
12. Долин П.А. Ликвидация чрезвычайной ситуации. М., Энергоиздат, 1992
13. Леонтьева И.Н., Гетия А.Л. Безопасность жизнедеятельности. М.: 1998
14. Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности. Ч. 1.- М.: ВАСОТ. 1993.
Цівільна оборона | Переглядів: 1183 | Додав: ohranatruda | Дата: 14.04.2012 | Коментарі (0)

Статтю підготовлено Землянською О.В., ст. викл. (каф. ОПП та ЦБ НТУУ "КПІ”)
Цівільна оборона | Переглядів: 948 | Додав: ohranatruda | Дата: 12.04.2012 | Коментарі (0)

Меню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz