П`ятниця, 22.11.2019, 15:51
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

Охорона праці й техніка безпеки при роботі в електроустановках напругою вище 1000 V

Перед початком робіт в електроустановках з метою безпеки необхідно проводити організаційні й технічні заходи.

До організаційних заходів відносять видачу вбрань, розпоряджень і допуску до роботи, нагляд під час роботи, оформлення перерв у роботі, перекладів на інше робоче місце й закінчення роботи.

Убрання — це завдання на безпечне провадження робіт, що визначає їхнє місце й зміст, час початку й закінчення, необхідні міри безпеки, состав бригади й осіб, відповідальних за безпеку виконання робіт. Убрання виписується на бланку спеціальної форми. Розпорядження — це завдання на провадження робіт, що визначає їхній зміст, місце й час, міри безпеки й осіб, якою доручене виконання цих робіт. Убрання й розпорядження видають обличчя, що мають групу по електробезпечності не нижче V в електроустановках напругою вище 1000 У, і не нижче IV в установках напругою до 1000 У. Убрання на роботу виписується під копірку у двох екземплярах і видається оперативному персоналу безпосередньо перед початком підготовки робочого місця.

При роботі з поряд бригада повинна складатися не менш чим із двох чоловік — виконавця робіт і члена бригади. Виконавець робіт відповідає за правильність підготовки робочого місця, виконання необхідних для провадження робіт мер безпеки. Він же проводить інструктаж бригади про ці міри, забезпечує їхнє виконання її членами, стежить за справністю інструмента, такелажа, ремонтного оснащення. Виконавець робіт, виконуваних по поряд в електроустановках напругою вище 1000 У, повинен мати групу по електробезпечності не нижче IV, в установках до 1000 У и для робіт, виконуваних за розпорядженням,- не нижче III.

Допуск до роботи здійснюється що допускає — відповідальною особою з оперативного персоналу. Перед допуском до роботи відповідальний керівник і виконавець робіт разом із що допускає перевіряють виконання технічних заходів щодо підготовки робочого місця. Після цього що допускає перевіряє відповідність состава бригади й кваліфікації включених у неї осіб, прочитує по поряд прізвищу відповідального керівника, виконавця робіт, членів бригади й зміст дорученої роботи; пояснює бригаді, звідки зняте напруга, де накладені заземлення, які частини ремонтованого й сусіднього приєднань залишилися під напругою і які особливі умови провадження робіт повинні дотримуватися; указує бригаді границі робочого місця й переконується, що всі ним сказане зрозуміле бригадою. Після роз’яснень що допускає доводить бригаді, що напруга відсутнє, наприклад, в установках вище 35 кВ за допомогою накладення заземлень, а в установках 35 кВ і нижче, де заземлення не видні з місця роботи,- за допомогою покажчика напруги й дотиком рукою до струмоведучих частин.

З моменту допуску бригади до робіт для попередження порушень вимог техніки безпеки виконавець робіт або що спостерігає здійснює нагляд. Що спостерігає забороняється сполучати нагляд з виробництвом якої-небудь роботи й залишати бригаду без догляду під час її виконання. Дозволяється короткочасна відсутність одного або декількох членів бригади. При відсутності виконавця робіт, якщо його не може замінити відповідальний керівник або особа, що видала дане вбрання, або особа з оперативного персоналу, бригада виводиться з розподільного пристрою, двері РУ защіпаються й оформляється перерва в роботі.

Періодично перевіряється дотримання працюючих правил техніки безпеки. При виявленні порушень ПТБ або виявленні інших обставин, що загрожують безпеки працюючих, у виконавця робіт відбирається вбрання й бригада віддаляється з місця роботи.

При перерві в роботі протягом робочого дня бригада віддаляється з РУ, після перерви жоден зі членів бригади не має права ввійти в РУ під час відсутності виконавця робіт або що спостерігає, тому що під час перерви можуть відбутися зміни в схемі, що відбиваються на умовах провадження робіт. По закінченні робіт робоче місце приводиться в порядок, приймається відповідальним керівником, що після виводу бригади виконавцем робіт розписується в убранні про їхнє виконання. Оперативний персонал оглядає встаткування й місця роботи, перевіряє відсутність людей, сторонніх предметів, інструмента, знімає заземлення й перевіряє відповідно до прийнятого порядку обліку, видаляє тимчасове огородження, знімає плакати «Працювати тут», «Улазити тут», установлює на місце постійні огородження, знімає плакати, вивішені до початку роботи. По закінченні перерахованих робіт убрання закривається й включається електроустановка.

До технічних заходів відносять відключення напруги й вживання заходів, що перешкоджають помилковому або мимовільному включенню комутаційної апаратури, вивішування заборонних плакатів, перевірку відсутності напруги, накладення заземлень, вивішування попереджуючих і плакатів, що пропонують.
В електроустановках напругою вище 1000 У з усіх боків, звідки може бути подана напруга на місце роботи, при відключенні повинен бути видимий розрив, що здійснюється відключенням роз’єднувачів, віддільників і вимикачів навантаження без автоматичного включення їх за допомогою пружин, установлених на самих апаратах. Видимий розрив можна створити, знявши запобіжники або отсоединив або знявши шини й проведення. Трансформатори напруги й силових трансформаторів відключаються по обидва боки, щоб виключити зворотну трансформацію. Щоб уникнути помилкового або мимовільного включення комутаційних апаратів виконують наступні заходи:

- ручні приводи у відключеному положенні й стаціонарні огородження замикають на механічний замок;
- у приводів комутаційних апаратів, що мають дистанційне керування, відключають силові ланцюги й ланцюги оперативного струму;
- у вантажних і пружинних приводів вантаж, що включає, або пружини приводять у неробоче положення.

Під час роботи забороняється переставляти або забирати плакати й установлені тимчасові огородження, а також проникати на територію обгороджених ділянок.

В електроустановках напругою вище 1000 У роботу з електровимірювальними кліщами повинні проводити два працівники: один — имеющий групу IV (із числа оперативного персоналу), іншої — имеющий групу III (може бути із числа ремонтного персоналу). При вимірі варто користуватися діелектричними рукавичками. Забороняється нахилятися до приладу для відліку показань.

Роботу з вимірювальними штангами повинні проводити не менш двох працівників: один — имеющий групу IV, інші — имеющие групу III. Підніматися на конструкцію або телескопічну вишку, а також спускатися з її треба без штанги.

Робота повинна проводитися по поряд, навіть при одиничних вимірах з використанням опорних конструкцій або телескопічних вишок.

Робота зі штангою допускається без застосування діелектричних рукавичок.
При огляді електроустановок напругою вище 1000 У не допускається входити в приміщення, камери, не обладнані огородженнями (вимоги до установки огороджень наведені в Правилах пристрою електроустановок) або бар’єрами, що перешкоджають наближенню до струмоведучих частин на відстані менш зазначених у таблиці 1.1. Не допускається проникати за огородження й бар’єри електроустановок.

Не допускається виконання якої-небудь роботи під час огляду.

При замиканні на землю в електроустановках напругою 3-35 кв наближатися до місця замикання на відстань менш 4 м у ЗРУ й менш 8 м — у РЕПЕТУЮ й на ВЛ допускається тільки для оперативних перемикань із метою ліквідації замикання й звільнення людей, що потрапили під напругу. При цьому варто користуватися электрозащитными засобами.
Відключати й включати роз’єднувачі, віддільники й вимикачі напругою вище 1000 У с ручним приводом необхідно в діелектричних рукавичках.

Електроустановки оглядають без зняття з них напруги. При огляді електроустановок напругою 6 — 35 кВ заборонено наближатися до струмопровідних частин на відстань менш 0,6 м.

Для огляду встаткування вище 1000 У відкривають двері камер або огороджень. Устаткування оглядають, коштуючи перед бар’єром. Дефекти виявляють візуально й слух. Під час огляду не можна проникати за огородження й бар’єри або виконувати які-небудь роботи.

При необхідності дозволяється вхід в осередки й камери для огляду, якщо відстань від підлоги до не обгороджених струмопровідних частин становить не менш зазначеного в таблиці 1.

Таблиця 1 — Відстань від підлоги до необгороджених струмопровідних частин


При оглядах електроустановок напругою до 35 кВ можуть бути виявлені замикання на землю. Поблизу місця замикання утвориться зона розтікання струму, створюються високі потенціали на поверхні підлоги, землі, на корпусах устаткування й виникає небезпека поразок дотику й кроку. Тому до місця замикання не можна наближатися на відстань менш 4 метрів у ЗРУ й менш 8 метрів у РЕПЕТУЮ. Лише для оперативних перемикань або звільнення людей, що потрапили під напругу, допускається наближатися до місця замикання (за умови вживання захисних заходів) на відстані менш зазначених.

Під час оглядів приміщення електроустановки замикають. Для кожного приміщення є кілька пронумерованих комплектів ключів, які перебувають у чергового. Одним комплектом ключів користується черговий, що обслуговує дану електроустановку, іншої є запасним.

Відключення й зміни в електричних схемах роблять тільки за розпорядженням старшого чергового по зміні або начальника электроцеха; в електромережах — диспетчера енергосистеми або електромережі; на промислових підприємствах — того чергового, в оперативному керуванні якого перебуває дане встаткування.

Підвищену небезпеку для персоналу представляють перемикання роз’єднувачів і вимикачів.

Роз’єднувачі відключають і включають без навантаження. Лише при необхідності допускається відключати роз’єднувачем малі струми (навантажувальний струм трансформаторів малої потужності, зарядний струм повітряних і кабельних ліній). Роз’єднувачі варто включати швидко й до відмови. Якщо виникає дуга, ножі треба довести до кінця, у противному випадку зворотний хід ножа викличе розвиток дуги, у результаті цього може відбутися нещасний випадок.

Відключати роз’єднувачі треба навпаки повільно, особливо в початковий момент. Якщо з’явиться дуга при відході ножів від губок, роз’єднувач варто швидко включити назад. Роз’єднувачі відключають (включають) у діелектричних рукавичках. Роз’єднувачі з пофазным керуванням і вертикальним розташуванням ножів відключають (включають) також у діелектричних рукавичках, коштуючи на ізолюючій підставі й використовуючи ізолюючу штангу.

Знімати й установлювати запобіжники треба при знятій напрузі.

Допускається знімати й установлювати запобіжники, що перебувають під напругою, але без навантаження.

Під напругою й під навантаженням допускається заміняти: запобіжники у вторинних ланцюгах, запобіжники трансформаторів напруги й запобіжники пробочного типу.
При знятті й установці запобіжників під напругою необхідно користуватися: ізолюючими кліщами (штангою) із застосуванням діелектричних рукавичок і засобів захисту особи й око;
Двері приміщень електроустановок, камер, щитів і складань, крім тих, у яких проводяться роботи, повинні бути закриті на замок.

Порядок зберігання й видачі ключів від електроустановок визначається розпорядженням керівника організації. Ключі від електроустановок повинні перебувати на обліку в оперативного персоналу. В електроустановках, що не мають місцевого оперативного персоналу, ключі можуть бути на обліку в адміністративно-технічного персоналу.
Ключі повинні бути пронумеровані й зберігатися в замикається ится, що. Один комплект повинен бути запасним.

Ключі повинні видаватися під розписку:
- працівникам, що мають право одноособового огляду (у тому числі оперативному персоналу), — від всіх приміщень;
- при допуску по поряд-допуску -, що допускає із числа оперативного персоналу, відповідальному керівникові й виконавцеві робіт, що спостерігає* — від приміщень, у яких має бути працювати.

Ключі підлягають поверненню щодня по закінченні огляду або роботи.

При роботі в електроустановках, що не мають місцевого оперативного персоналу, ключі повинні вертатися не пізніше наступного робочого дня після огляду або повного закінчення роботи.

Видача й повернення ключів повинні враховуватися в спеціальному журналі довільної форми або в оперативному журналі.

При нещасних випадках для звільнення потерпілого від дії електричного струму напруга повинне бути зняте негайно без попереднього дозволу керівника робіт.

Роботи в діючих електроустановках повинні проводитися по поряд-допуску (далі — поряд), за розпорядженням, по переліку робіт, виконуваних у порядку поточної експлуатації.

Не допускається самовільне проведення робіт, а також розширення робочих місць і обсягу завдання, певних убранням або розпорядженням.

Виконання робіт у зоні дії іншого вбрання повинне согласовываться із працівником, що веде роботи з раніше виданого вбрання (відповідальним керівником робіт) або выдавшим убрання на роботи в зоні дії іншого вбрання.

Узгодження оформляється до початку виконання робіт записом «Погоджено» на лицьовій стороні вбрання й підписом працівника, що погодить документ.

Ремонти електроустаткування напругою вище 1000 У, робота на струмоведучих частинах без зняття напруги в електроустановках напругою вище 1000 У, а також ремонт ВЛ незалежно від напруги, як правило, повинні виконуватися по технологічних картах або ППР.

Виконавець робіт відповідає:
- за відповідність підготовленого робочого місця вказівкам убрання, додаткові заходи безпеки, необхідні за умовами виконання робіт;
- за чіткість і повноту інструктажу членів бригади;
- за наявність, справність і правильне застосування необхідних засобів захисту, інструмента, інвентарю й пристосувань;
- за схоронність на робочому місці огороджень, плакатів, заземлень, що замикають пристроїв;
- за безпечне проведення роботи й дотримання справжніх Правил їм самим і членами бригади;
- за здійснення постійного контролю за членами бригади.

Виконавець робіт, виконуваних по поряд в електроустановках напругою вище 1000 У, повинен мати групу IV.Категорія: Охорона праці | Додав: ohranatruda (27.01.2013)
Переглядів: 1905 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Закон і положення про цивільну оборону України, її роль, місце і завдання в структурі заходів із забезпечення життєдіяльності населення

Охорона праці та її організація на підприємстві, в установі, організації

Правове забезпечення охорони праці

Перша допомога при укусах бджіл (ос, джмелів), змій.

Надання першої медичної допомоги при запорошуванні очейМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz