Середа, 13.11.2019, 12:22
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

Правові основи системи охорони праці Японії
Роком створення цілісної загальнодержавної системи охорони та гігієни праці в країні можна вважати 1972 р., коли був прийнятий закон "Про охорону та гігієну праці".
Міністерство праці Японії розробило і направило в усі префектури і на підприємства пакет, що включає 60 нормативних документів, серед яких особливе місце займали "Правила охорони та гігієни праці". Пильна увага була приділена і питанням навчання працівників.

Мета закону про охорону праці в Японії - гарантувати безпеку і здоров'я працівників на виробництві, а також сприятиме створенню комфортних умов праці. Закон встановлює, що роботодавець повинен не тільки дотримуватися стандартів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, але також докладати зусилля щодо гарантування безпеки та здоров'я працівників на виробництві за допомогою створення комфортного робочого середовища і умов праці

Було б неправильно стверджувати, що до 1972 р. законодавці не приділяли уваги охороні праці. Були прийняті чинні і понині закони Про норми праці, "0б об'єднаннях з попередження виробничого травматизму", "Про спеціальні заходи у зв'язку з токсикозом від чадного газу в результаті нещасних випадків у вугільних шахтах". Проте саме цей рік став якоюсь кордоном, після якої стала простежуватися стійка тенденція до зниження виробничого травматизму
Японські дослідники виявили так само залежність між частотою нещасних випадків і розмірами виробничих ділянок. Так, статистика за 1994 р. свідчить, що частота нещасних випадків на виробничих ділянках з кількістю зайнятих 30-49 чоловік становила 4,72, а на ділянках з числом зайнятих понад 1 тис. осіб -0,49, і що найбільша кількість нещасних випадків припадає на будівництво (27,8% загального їх числа і 42,3% випадків зі смертельним результатом).
Велике значення надається питань профілактики (попередження) виробничого травматизму; розробляються спеціальні державні програми. Цілі однієї з них, розрахованої на 1993-1998 рр.., - "Забезпечення широкомасштабного зменшення кількості нещасних випадків зі смертельним результатом, важких нещасних випадків, серйозних професійних захворювань і зниження загальної кількості випадків виробничого травматизму, а також забезпечення активної діяльності по підтриманню і зміцненню духовного та фізичного здоров'я робітників і створення нормальних умов праці ". На досягнення цих цілей спрямовані заходи:
• щодо попередження виробничого травматизму в будівництві та інших галузях, де відзначається найбільше число нещасних випадків зі смертельним результатом;
• щодо попередження виробничого травматизму, пов'язаного з роботою устаткування, а також у результаті вибухів, пожеж тощо;
• по підтримці і зміцненню духовного і фізичного здоров'я працівників;
• по створенню нормальних умов праці;
• щодо попередження виробничого травматизму на середніх і малих підприємствах.
Особлива увага приділяється забезпеченню безпечної роботи обладнання-вання. Правила передбачають отримання виробником обладнан-ня, використовуваного для виконання особливо небезпечних робіт, ліцензії у на-чальника департаменту норм праці відповідної префектури. Виготовлених обладнання підлягає перевірці на відповідність стандартам, яка проводиться начальником департаменту норм праці префектури, або спеціалізованим агентством, або начальником місцевого відділення з нагляду за дотриманням норм праці. Якщо обладнання не відноситься до особливо обумовленим, воно підлягає перевірці експертами Міністерства праці Японії.
Деякі види механічного устаткування (наприклад, котли) ра-працедавцем зобов'язані періодично перевіряти самостійно, докумен-тиру отримані результати.
Слід відзначити серйозне ставлення японців до такої процедури, як інструктаж працівників. Цей обов'язок покладено на роботодавця. Взагалі кажучи, відповідно до національного законодавства роботодавець наділений значними обов'язками у сфері охорони та гігієни праці.

Діяльність Міністерства праці Японії

При Міністерстві праці створені і функціонують експертна рада з трудовим страхуванню, Центральна рада з нормами праці, Рада з питань мінімальної заробітної плати, Рада у справах жінок та підлітків і др.В числі іншого, Міністерство праці Японії (в рамках японської національної політики у сфері охорони праці) приділяє увагу і турботу про працівників з медичними проблемами.
У 1988 році воно опублікувало рекомендовані заходи для підтримки і зміцнення здоров'я працівників. У них рекомендовано впроваджувати оздоровчі програми, названі Total Health Promotion Plan (THP): фізичні вправи (навчання та консультація), медична освіта, консультації психолога й дієтолога, засновані на стані здоров'я службовців.
У 1992 році Міністерством праці Японії були випущені рекомендації зі створення комфортного виробничого середовища. У них рекомендується наступне: необхідно належним чином підтримувати комфортні умови виробничого середовища; слід покращувати умови праці, щоб скоротити робоче навантаження; повинні бути передбачені спеціальні умови для працівників, які потребують відновлення сил після перевтоми. Для малих і середніх підприємств були виділені позики з низькою процентною ставкою і дотації на впровадження заходів зі створення комфортного виробничого середовища
Кількість фахівців у ранзі державних службовців, які займаються питаннями охорони та гігієни праці, тільки в центральному апараті Міністерства праці Японії (департамент норм праці) становить 262 людини, в тому числі: відділ охорони та гігієни праці - 56 людини і відділ заробітної плати та робочого часу - 30 чоловік. Ще 8350 службовців працюють в регіональних органах праці.
Слід зазначити, що заходи у сфері охорони і гігієни праці, рекомендації та розробки міністерства, в тому числі, і комплексні державні програми, спираються на результати досліджень кількох провідних наукових центрів Японії: НДІ техніки безпеки на виробництві та Комплексного НДІ промислової гігієни та ін.

Обов'язки роботодавця в японській системі охорони праці

Що ж входить до кола обов'язків японського підприємця за закону "Про охорону та гігієну праці"?
У законі дається чітке роз'яснення концепції запобігання не-нещасний випадок і детально описані заходи, які повинні здійснювати роботодавці. Вони покликані запобігти небезпеку від використовуваних техніки, вибухових, займистих і горючих речовин, різних видів енергії; небезпека, обумовлену методом ведення робіт, місцем виробництва.
Крім того стаття 69 цього закону, відредагованого в 1988 році, вимагає, щоб роботодавець прикладав постійні і систематичні зусилля для підтримки і зміцнення здоров'я працівників, приймаючи відповідні заходи, наприклад, шляхом забезпечення медичною інформацією та надання лікарських консультацій.
У законі також визначена міра відповідальності фізичних і юрі-чають осіб, що передають в лізинг техніку, обладнання, будівлі, споруди та інші об'єкти.
Основний упор в японській системі охорони та гігієни праці зроблений на роботодавця.
До обов'язків роботодавця входять вимір і оцінка показників виробничого середовища в закритих приміщеннях, де роботи ведуться у шкідливих умовах праці. У разі отримання несприятливих резуль-татів роботодавець повинен зробити кроки щодо поліпшення ситуації, наприклад, модернізувати обладнання.
Роботодавець організує медичні огляди працівників. Тим, хто зайнятий на роботах, яким супроводить ризик професійних забо-Левану, держава надає право пройти диспансеризацію і спостерігатися у фахівців.
Роботодавці зобов'язані встановлювати скорочений час роботи для осіб, зайнятих на підводних і інших роботах, пов'язаних з ризиком для здоров'я, а також не допускати до таких робіт осіб, які страждають визна-редньо захворюваннями.
Роботодавець зобов'язаний сприяти санітарного просвітництва робітників та проведення медичних консультацій тощо, що необхідно для підтримки і зміцнення здоров'я робітників. Міністр праці публіку-кує відповідні інструкції.
Роботодавець зобов'язаний постійно, на плановій основі формувати бла-гоприятной виробничу сферу. Необхідні нормативні матері-али видаються Міністерством праці Японії.
Про Керівники департаментів норм праці префектур має право дати вка-зание роботодавцю про складання плану вдосконалення охорони та гігієни праці на виробництвах, де високий ризик виробничого травматизму У цьому випадку передбачається залучення консультантів з охорони та гігієни праці. Підготовлений план роботодавець завчасно представляє начальнику місцевого відділення з нагляду за дотриманням норм праці або міністру праці.
Японські роботодавці, які здійснюють заходи щодо запобігання виробничому травматизму, стимулюються державою, яке, в свою чергу здійснює суворий контроль і нагляд за їх діяч-ністю в цій сфері.
Організаційна структура системи нагляду за дотриманням норм праці включає: підкоряється міністрові праці департамент норм праці, наявні в кожній префектурі департаменти норм праці та місцеві відділення з нагляду за дотриманням норм праці у найважливіших містах. Основна категорія осіб, які проводять нагляд, - державні фахівець ти з техніки безпеки на виробництві та з гігієни праці, інспектори з нормами праці, призначаються Міністерством праці, департаментами норм праці префектур, місцевими відділеннями по нагляду за дотриманням норм праці. Ці держслужбовці наділені широкими правами і повноваженнями. Так, в їх веденні знаходяться питання, пов'язані з видачею дозволів на виробництво певної техніки, токсичних речовин; розглядом представлених планів будівельних робіт; вивченням причин нещасних випадків на виробництві.
У їх обов'язки входить також керівництво та допомогу роботодавцям, робітникам і іншим зацікавленим «особам в пошуку способів зниження ризику травматизму робітників.
Коло повноважень, наданих законом інспектору за нормами купа, включає можливість входити на територію підприємства, опитувати роботодавця і робітників, переглядати робочі журнали, вимірювати показники виробничого середовища і Т.Д.
У відношенні порушень, які створюють особливо небезпечну ситуацію, інспектор з нормами праці має право давати розпорядження про призупинення робіт, зміні характеру користування спорудами та іншими об'єктами.
Інспектор з нормами праці має право в якості особливого службовця судової поліції проводити обшук (включаючи арешт, розшук, опис майна і т.п.).
Оскільки виробничий травматизм найбільш поширений на малих і середніх підприємствах, Міністерство праці Японії серед найважливіших заходів у 1997 р. заплановано: розглянути систему кредитування заході з охорони та гігієни праці;
• удосконалити і поширити систему допомоги у проведенні заходів з охорони праці на середніх і малих підприємствах;
• налагодити систему спільного надання послуг в галузі про-лової гігієни в об'єднаннях середніх і малих підприємств;
• розглянути варіанти ефективних методів зміцнення здоров'я на середніх і малих підприємствах;
• розширити інформаційне висвітлення проблем охорони та гігієни праці.
Категорія: Охорона праці | Додав: ohranatruda (27.12.2010)
Переглядів: 1497 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Стихийные бедствия

Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Организация системы охраны труда в Японии

БЖД Вариант № 5

Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторівМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz