П`ятниця, 22.11.2019, 16:17
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

Організація охорони праці в підприємстві
Організація охорони праці в підприємстві

1. Актуальність

Існує масу різноманітних підприємств у нашій стране,самую більшої популярності мають машинобудівні та чорної металургії.

2. Мета

Показати основні тези охорони праці, як вони виконуються, і існуванні нагляду над охороною праці в підприємстві.

3. Завдання

Пояснити те, що зобов'язаний виконувати роботодавець і непрацевлаштований працівник, яку відповідальність вони несуть порушення зазначених вимог.

4. Аналіз літератури

Поняття «охорона праці» визначено статтею 1 закону України «Про охорону праці». Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і заходів вкладених у збереження життя, здоров'я та перемоги працездатності людини під час праці.

Головна мета охорони праці є створення кожному робоче місце безпечних умов праці, безпечної експлуатації устаткування, зменшення чи повної нейтралізації дій шкідливих і безпечних виробничих чинників на організм чоловіки й, як наслідок, зменшення виробничого травматизму, й професійних захворювань.

Охорона праці міцно пов'язана з економікою. Створення безпечних і здорових умов праці сприяє підвищення його продуктивності та зниження собівартості продукції. Підвищення продуктивності здійснюється з допомогою зниження стомлюваності що працюють у перебігу робочого дня, його раціонального використання. Собівартість продукції знижується при зменшенні витрат за компенсацію втрат робочого дня у зв'язку з тимчасової чи постійної непрацездатністю, і навіть при зменшенні витрат за оплату пільг до праці у шкідливих умовах.

У законі «Про охорону праці» вперше у в історії України економічні заходи управління охороною праці піднято рівня державної політики. Цим законом у суспільстві затверджуються принципово нові взаємовідносини, створених на економічному механізмі управління умов труда-формирования у власника (роботодавця) економічної зацікавленості у здійсненні заходів із поліпшення умов праці.

Основні економічні методи управління охороною праці:

- дифференционные тарифи на соціальне страхування залежність від рівня виробничого травматизму, ступеня шкідливих умов праці, ступеня ризику виробництва.

- фінансування охорони праці,

-економічного стимулювання.

Якщо внаслідок відповідних профілактичних заходів роботодавцю вдається досягти належного порядку охорони праці, знизити рівень чи уникнути загалом травматизму, й професійного захворювання, йому зменшується сума страхового внесок у Фонд соціального страхування від нещасних випадків.

За високий рівень травматизму, й професійних захворювань роботодавець виплачує до Фонду соціального страхування від нещасних випадків страховий внесок у вигляді, що перевищує встановлений страхової тариф.

Звісно ж, роботодавцю і працівникові треба зазначити своїх прав й обов'язки у сфері охорони праці. Мабуть, жодна сторона праці не регламентована так детально, як охорона праці. Передусім слід звернути увагу до становища Конституции-Основного закону України, застосовувані для регулювання відносин, які творяться у сфері охорони праці. Адже звернення до суду за захистом конституційні права людини і громадянина безпосередньо виходячи з українській конституції гарантується, оскільки норми основного закону України є нормами прямої дії

У зв'язку з цим доцільно нагадати такі положень Конституції України:

- людина, його життя, здоров'я та безпека зізнаються у Україні найвищої соціальної цінністю;

-декларація про належні, здорові, й безпечних умов праці, безпечне життя і здоров'я довкілля гарантується кожному:

-використання праці жінок Сінгапуру й неповнолітніх на небезпечні здоров'я роботах забороняється.

Власне, закріплені Конституцією України права й не є вичерпними. Понад те, відповідно до українській конституції після ухвалення нових законів чи внесенні змін у чинних законів заборонена звуження забезпечення і обсягу існуючих правами людини на охорону праці. Роботодавець зобов'язаний створити робочому місці у кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, і навіть забезпечувати виконання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці. Для цього він роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, саме:

1. створює відповідні служби й призначає посадових осіб, які забезпечують вирішення питань охорони праці, стверджує інструкції про їхнє обов'язки, своїх правах і відповідальність у виконанні покладених ними функцій, і навіть контролює дотримання,

2. розробляє з участю сторін колективного договору ЄС і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці,                             

3. забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів у відповідність до изменяющимися обставинами, впроваджує прогресивні технології, досягнення науку й техніки, кошти механізації і автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці та т.п.,                        

4. забезпечує належне утримання будинків та споруд, виробничих устаткування й пристроїв, моніторинг право їх станом, 5 забезпечує ліквідувати причини. що призводять до нещасних випадків, професійним захворювань, і здійснення профілактичних заходів, певних комісіями за підсумками розслідування цих причин,        

7 організує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого устаткування й пристроїв, атестацію робочих місць щодо відповідності нормативно-правових актів з охорони праці порядку і продовжити терміни, зумовлені законодавством, за їхніми підсумкам вживає заходів з ліквідації небезпечних і шкідливих здоров'ю виробничих чинників,

8 Розробляє й запевняє становища, інструкції, інші акти з охорони праці, які у межах підприємства (далі – акти підприємства), й встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників біля підприємства, в виробничих приміщеннях, на будмайданчиках, робочих місць відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безплатно працівників нормативно-правовими актами і актами підприємства з охорони праці,

9 Здійснює контролю над дотриманням працівником технологічних процесів, правил роботи з машинами, механізмами, обладнанням і іншими засобами виробництвами виробництва, використанням коштів колективної безпеки й індивідуальної захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці,

10 організує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у сфері охорони праці,

11 приймає термінових заходів на допомогу постраждалим, приваблює за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення для підприємства аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність порушення зазначених вимог.

З іншого боку, треба сказати, у разі неможливості повного усунення небезпечних і шкідливих здоров'ю умов праці роботодавець зобов'язаний повідомити звідси відповідний орган державного нагляду над охороною праці. Він може звернутися у зазначений орган з клопотанням встановити необхідного терміну до виконання заходів із приведення умов праці в конкретному виробництві чи робоче місце до нормативним вимогам. Відповідний орган державного нагляду над охороною туди розглядає клопотання роботодавця, проведе у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх достатність й за наявності підстав може, виняток, прийняти рішення про встановленні іншого терміну застосування вимог нормативних актів з охорони праці. У цьому роботодавець невідкладно повідомити зацікавлених працівників про рішення зазначеного органу державного нагляду над охороною праці.

Натомість, працівник зобов'язаний:

1) турбуватися про особистої безпеки та здоров'я, і навіть про безпеку й здоров'я оточуючих людей процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування біля підприємства,

2) знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила роботи з машинами. Механізмами, обладнанням і іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективної безпеки й індивідуальної захисту,

3) вперше іде у встановленому законодавством порядку попередні і періодичні медичні огляди.

5. Результати

На жаль, в повному обсязі роботодавці виконують вимоги, які викладені у законодавчих документах України про охорону праці. Це дуже погано оскільки показує низький рівень виконання законів у нашій країні. Ще слід констатувати, що з порушення законів та інших нормативно- правових актів про охорону праці, створення перешкод у діяльності посадових осіб органів державного нагляду над охороною праці, і навіть представників профспілок, їх організацій корисною і об'єднань винні особи притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної кримінальної відповідальність відповідно до закону.

Висновки

Ознайомившись з усіма завданнями охорони праці, з законодавчими документами з охорони праці, з упевненістю сказати, що на належні, здоров'я та безпечних умов праці, безпечне життя і здоров'я довкілля гарантується кожному працюючому громадянинові у державі.

Список літератури

1. Винокурова Л.Є., Васильчук М. В., Гаман М. В. В49 Основи охорони роботи: Підручник для проф. – техн. навч. Закладів. – 2 – ге вид., допов., перероб. – До.: Вікторія, 2001. – С5 – 6

2. Кузнєцов У. К89 Охорона роботи на придприємстві. – 2 – ге вид., перероб. й допов. – Х.: Чинник, 2005. – 428с.

Категорія: Охорона праці | Додав: ohranatruda (01.02.2013)
Переглядів: 904 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Влив параметрів мікроклімату на організм людини

Основні положення охорони праці на виробництві

Природне середовище. Гідросфера

Основні принципи і способи захисту населення при аваріях, катастрофах й стихійних лихах, їхня стисла характеристика

Курсова робота Розрахунок можливості використання сховищ для укриття робітників броварського цеху ВАТ "Коблево" с. Чаплинка при НС

Отруйні речовини подразнювальної та психотоміметичної діїМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz