П`ятниця, 22.11.2019, 15:23
Вітаю Вас Гість | RSS

Реферати з ЦО, БЖД, охорони праці

Реферати

Головна » Статті » Охорона праці

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ (Курс лекцій)
Курс лекцій на тему "Правове регулювання охорони праці".
Зміст
Поняття охорони праці
Міжнародно-правові акти у сфері охорони праці
Нормативно-правові акти Україні з охорони праці
Нормативно-правові договори і охорона праці

Література

1.      Гетьманцева Н.Д. Право працівника на охорону праці та його гарантії // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 1999, Вип.70.

2.      Голощапов с.А. Правовые вопросы охраны труда в СССР. – М.: Юрид. лит., 1982.

3.      Гончарова Г.С. Охорона праці: конспект лекцій. – Х.: УкрДЮА, 1994. – 24 с.

4.      Горшенев К.П. Охрана труда рабочих и служащих. – М.: Юрид. лит., 1971. – 88 с.

5.      Деркач В. Охорона праці – категорія економічна // Охорона праці. – 1995. – №1. – С.3-5.

6.      Донна Гомьен, Девид Харрис, Лео Зваак. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. – М.: Изд-во МНИМП, 1998.

7.      Европейская социальная хартия: справочник. – М., 2000.

8.      Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. – 2001. – №3.

9.      Зацарний В.В., Арламов О.Ю., Бородін В.Ф. Шляхи усунення розбіжностей між вимогами законодавства України в сфері охорони праці та вимогами конвенцій Міжнародної організації праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – №1. – С.13-17.

10.  Касабова А.Г. Охрана труда и стандартизация: правовые вопросы. – Ереван: изд-во АН Арм.ССР, 1987. – 95 с.

11.  Кисилев И.Я. Новый облик рудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). – М.: ЗАО "Бізнес-школа "Интел-Синтез” совместно с ООО "Журнал "Управление персоналом”, 2003. – 160 с.

12.  Кобевник В.Ф. Охрана труда: Учебник. – К.: Выща школа, 1990. – 286 с.

13.  Кошелев А.В. О соблюдении норм об охране труда // Советское государство и право. – 1988. – № 5.

14.  Лео Суома. Законодательная основа и регулирующие механизмы Европейского Союза по вопросам охраны труда и свободному перемещению товаров и их осуществление в Финляндии – http://cis/cotspb.ru.

15.  Миленький М. Про деякі аспекти адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища  // Охорона праці. – 2000. – № 8. – С.11-14.

16.  Миленький М. Прогнозні оцінки перспектив подальшого розвитку правової бази з питань охорони праці // Охорона праці. – 1997. – № 6. – С.47-50.

17.  Науково-практичний коментар до Закону України "Про охорону праці”. – К.: Основа, 1997. – 528 с.

18.  Науменко І., Кузнецов В. "Охорона праці”, "Безпека життєдіяльності”  – предмети близнюки чи самостійні навчальні дисципліни? // Охорона праці. – 1996. –  №4. – С.3-4.

19.  Огородник О.Г. Охорона праці як правова форма забезпечення здорових і безпечних умов праці // У кн.: Проблеми права: науково-практичний збірник. Випуск 2. / За ред. к.ю.н., доцентів Я.І.Безуглої, Т.І.Ковальчук. – Чернігів: Юрист, 1998. – С.17-21.

20.  Основоположні конвенції з охорони праці Міжнародної організації праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – № 4. – С.19-20.

21.  Паэгле В.Э. Охрана труда как социально-правовая система и управление ею. – Рига: Зинатне, 1985. – 176 с.

22.  Пожидаев В., Позинич В. Про конвенції МОП: рівень нормотворення Верховної Ради України щодо захисту соціально-економічних інтересів трудящих // Український часопис прав людини. – 1994. – №4.

23.  Полікарпов І. Вплив міжнародних стандартів на стан охорони праці // Охорона праці. – 2000. – № 9.

24.  Тимченко Л.Д. Международное право: Учебник. – Харьков: Консул, ун-т внутр.дел, 1999. – 528с.

25.  Ткачук с. Білоблоцький М. Охорона праці в Україні: проблеми, досвід і перспективи. – Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – К.: Основа, 1997. – Т. 1. – С.4-11.

26.  Удосконалення правової бази з охорони праці // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – 2000. – № 4. – С.32-35.

27.  Шамшина І. Щодо концепції законодавства України про охорону праці // Право України. – 1998. – № 4.

28.  Чепурний В., Охрін Я. Про інструкції з охорони праці // Охорона праці. – 1999. – № 4. – С.16.

29.  Юрченко В. Проблеми законодавства про охорону праці // Охорона праці. – 2001. – № 6. – С.3-5.

Нормативний матеріал

1.       Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2.       Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.

3.       Закон України "Про охорону праці” від 14.10.1992 р., в редакції Закону України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.

4.       Закон України "Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 30. – Ст. 142.

5.       Закон України "Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

6.       Закон України "Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – Ст. 21.

7.       Закон України "Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 361.

8.       Закон України "Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст. 272.

9.       Закон України "Про підприємництво” від 07.02.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 168.

10.   Основи законодавства України про охорону здоров’я, прийняті Верховною Радою України 19.11.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.

11.   Національна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1320.

12.   Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження Угоди про порядок розробки і дотримання узгоджених норм і вимог з охорони праці при взаємній поставці продукції від 02.11.1996 р. № 1343.

13.   Постанова Кабінету Міністрів України про порядок опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці від  02.03.1994 р. № 135  // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 53.

14.   Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 29.01.1998 р. № 9 // Офіційний вісник України. – 1998. – Число 14.

15.   Положення про опрацювання, прийняття, перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 16.03.1994 р. № 19 // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 57.

16.   Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці, затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01.03.1994 р. № 16 // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 52.

17.   Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 р. № 132 // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 2. – С. 93.

18.   Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці” у колективному договорі (угоді, трудовому договорі) лист Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 13.12.1993 р. № 02-3_2472 // Законодавство України про охорону праці: збірник нормативних документів. – Київ, 1995. – Т. 1. – С.239.

19.   Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2002-2003 роки, укладена 16.01.2002 р. // Урядовий кур’єр. – 22.03.2002 р. – №55.

20.   Європейська соціальна хартія (переглянута) (1996 р.) // Соціально-трудові відносини та вирішення трудових спорів. – К.: Основа, 2002. – С.694.

21.   Конвенція МОП № 81 "Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі” (1947 рік); Протокол 1995 року до Конвенції 1947 року про інспекцію праці // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 3. – С. 16; 38.

22.   Конвенція МОП № 119 "Про забезпечення машин захисними пристроями” (1963 рік) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 137.

23.   Конвенція МОП № 155 "Про безпеку і гігієну праці та виробниче середовище” (1981 рік) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 46.

24.   Конвенція МОП №161 про служби гігієни праці (1985 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 60.

25.   Конвенція МОП № 174 "Про запобігання великим промисловим аваріям” (1993 рік) // Міжнародне законодавство про охорону праці: конвенції та рекомендації МОП. – Київ, 1997. – Т. 1. – С. 67.

Категорія: Охорона праці | Додав: ohranatruda (18.10.2010)
Переглядів: 1323 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

 


Отравляющие вещества. Их поражающее действие на людей, животных, растения, продукты питания, корма и водоисточники.

Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

Перелік робіт підвищеної небезпеки

Самые сильные чрезвычайные ситуации в мире

Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания

Основні права й обов’язки уповноважених трудових колективів з питань охорони праціМеню сайту
Форма входу
Категорії розділу
Цівільна оборона [128]
Пожежна безпека [69]
Безпека життєдіяльності [180]
Охорона праці [292]
Пошук
Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Теги
шум (3)
ЗІЗ (2)
313 (1)
дтп (1)
МНС (1)
СИЗ (1)
ЦО (1)
Надіслати СМС
 

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz